Royal College Mental Health Expert Advisory Group Wales

canopi – cymorth i staff GIG a gofal cymdeithasol ar draws Cymru

Mae Canopi yn cnnig gwasanaeth cymorth iechyd meddwl cyfrinachol am ddim i gofal cymdeithasol a gofal iechyd yng Nghymru.

Maen nhw’n cynnig lefelau amrywiol o gefnogaeth iechyd meddwl, gan gynnwys:

  • Adnoddau hunangymorth
  • Cymorth gan Gynghreiriaid Lles
  • Hunangymorth gydag arweiniad
  • Therapïau rhithwir ac wyneb yn wyneb gydag arbenigwyr achrededig.

Gallwch gael mynediad i wefan Canopi am ragor o wybodaeth.