Royal College Mental Health Expert Advisory Group Wales

Royal College
Mental Health
Expert Advisory Group
Wales


Grŵp Cynghori Arbenigol
Iechyd Meddwl
Colegau Brenhinol
Cymru


01 / 04

about
am y grŵp

The group brings together partners from across health and social care services and will act as a source of impartial, evidenced-based expert advice for Welsh Government, NHS Wales and other stakeholders.

The group also aims to ensure a sharper focus and understanding on the current and necessary support for the people we collectively represent in social care and in primary, community, and secondary care mental health services.

Mae’r grŵp yn dod â phartneriaid o bob rhan o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ynghyd a byddant yn gweithredu fel ffynhonnell cyngor arbenigol diduedd, wedi’i seilio ar dystiolaeth ar gyfer Llywodraeth Cymru, GIG Cymru a rhanddeiliaid eraill.

Nod y grŵp hefyd yw sicrhau ffocws a dealltwriaeth fwy craff ar y gefnogaeth gyfredol ac angenrheidiol i’r bobl yr ydym yn eu cynrychioli gyda’n gilydd ym maes gofal cymdeithasol ac mewn gwasanaethau iechyd meddwl gofal sylfaenol, cymunedol ac eilaidd.

02 / 04

membership
aelodaeth


Royal College of Psychiatrists Wales

Royal College of Speech & Language Therapists in Wales

Royal College of Occupational Therapists

Royal College of Physicians Cymru Wales

Royal College of Nursing Wales

Royal College of Paediatrics & Child Health

Royal College of General Practitioners Cymru Wales

The Royal Pharmaceutical Society

Chartered Society of Physiotherapists

British Psychological Society

British Association of Social Workers Cymru

Coleg Brenhinol y Seiciatryddion Cymru

Coleg Brenhinol Therapyddion Iaith a Lleferydd

Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol

Coleg Brenhinol y Ffisigwyr Cymru

Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant

Coleg Brenhinol Meddygon Teulu Cymru

Cymdeithas Fferyllol Frenhinol

Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapy

Cymdeithas Seicolegol Prydain

Cymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain Cymru