Royal College Mental Health Expert Advisory Group Wales
01 / 04

about
am y grŵp

The group brings together partners from across health and social care services and will act as a source of impartial, evidenced-based expert advice for Welsh Government, NHS Wales and other stakeholders.

The group also aims to ensure a sharper focus and understanding on the current and necessary support for the people we collectively represent in social care and in primary, community, and secondary care mental health services.

Mae’r grŵp yn dod â phartneriaid o bob rhan o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ynghyd a byddant yn gweithredu fel ffynhonnell cyngor arbenigol diduedd, wedi’i seilio ar dystiolaeth ar gyfer Llywodraeth Cymru, GIG Cymru a rhanddeiliaid eraill.

Nod y grŵp hefyd yw sicrhau ffocws a dealltwriaeth fwy craff ar y gefnogaeth gyfredol ac angenrheidiol i’r bobl yr ydym yn eu cynrychioli gyda’n gilydd ym maes gofal cymdeithasol ac mewn gwasanaethau iechyd meddwl gofal sylfaenol, cymunedol ac eilaidd.